اولیه

۵۰۰,۰۰۰

ثبت دامنه

اختصاص هاستینگ

ایمن سازی قالب

بهینه سازی قالب

آموزش کنترل پانل

6 ماه پشتیبانی

ریسپانسیو


سفارش طراحی

استاندارد

۱,۵۰۰,۰۰۰

ثبت دامنه

اختصاص هاستینگ

پیاده سازی سایت

بهینه سازی سایت

آموزش کنترل پانل

طراحی قالب ریسپانسیو

6 ماه پشتیبانی رایگان

ایمن سازی سایت

درج اطلاعات وب سایت


سفارش طراحی

شرکتی

۲,۰۰۰,۰۰۰

ثبت دامنه

اختصاص هاستینگ

پیاده سازی سایت

بهینه سازی سایت

آموزش کنترل پانل

طراحی قالب ریسپانسیو

6 ماه پشتیبانی رایگان

ایمن سازی سایت

درج اطلاعات وب سایت

بهینه سازی اطلاعات


سفارش طراحی

پیشرفته

۵۰۰۰,۰۰۰

ثبت دامنه

اختصاص هاستینگ

پیاده سازی سایت

بهینه سازی سایت

آموزش کنترل پانل

طراحی قالب ریسپانسیو

6 ماه پشتیبانی رایگان

ایمن سازی سایت

درج اطلاعات وب سایت

بهینه سازی اطلاعات

یک ماه سئو و بهینه سازی سایت


سفارش طراحی