بسته اولیه 1500،000 تومان

بسته نقره ای 2000،000 تومان

بسته طلایی 3000،000 تومان