قوانین و قرار داد سایت دیزاین

تعاریف

1-1 مشترک: کاربری که عضو سایت دیزاین است و سفارش فعال در ناحیه کاربری سایت دیزاین دارد.

قوانین اصلی

2-1 ایجاد چند اکانت برای یک شخص یا شرکت تخلف است و سایت دیزاین اجازه عدم سرویس دهی به این مشترکین را دارد. 2-2 مشترک توافق می نماید از یک شماره همراه  معتبر استفاده نماید. 2-3 مشترک توافق می نماید اطلاعات کاربری خود را به اشخاص ثالت واگذار ننماید.

اطلاعات و حریم شخصی

3-1 مشخصات شخصی که توسط مشترک به سایت دیزاین ارائه می شود نزد سایت دیزاین محفوظ خواهد بود . 3-2 مشترک میبایست نهایت دقت را در نگهداری مشخصات کاربری خود در نظر بگیرد و در صورت ورود غیر مجاز و نفوذ به ناحیه کاربری که حتی ناشی از بی احتیاطی مشترک نباشد ، سایت دیزاین هیچگونه مسئولیتی را در خصوص هک و عواقب احتمالی نفوذ به سرورهای مشترک نمیپذیرد. 3-3 سایت دیزاین مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده فی مابین مشترک و سرورهای خود ندارد. تبصره 2- مشترک موظف است پس از اتمام پروژه کلیه رمز های وب سایت خود را تغییر دهد و کلیه مسئولیت های احتمالی عدم تغییر رمز با مشترک می باشد.

ارتباط با مشترک

4-1 روش ارتباطی قابل استناد سایت دیزاین با خریدار، آدرس ایمیل خریدار ، پاسخ به تیکت های پرتال پشتیبانی حساب کاربری ثبت شده خریدار در ناحیه کاربری سایت دیزاین خواهد بود.

قوانین مالی

5-1 سایت دیزاین در هر زمان اجازه افزایش قیمت خدمات خود را دارد و پرداخت کاربر به منزله ی تایید نرخ خدمات دریافتی است 5-2 امکان برگشت هزینه پس از شروع سفارش در سایت دیزاین وجود ندارد. 5-3 در صورت عدم پرداخت هزینه در سر رسید قرارداد ، پروژه متوقف می شود و سایت دیزاین اجازه فسخ سرویس دهی را دارد.

گارانتی

6-1 به دلیل متن باز بودن پروژه ها ، سایت دیزاین هیچ گونه مسئولیتی نسبت به بروزرسانی ها و تغییرات آینده قبول نمی کند و در صورت اتمام زمان پشتیبانی هیچ گونه خدماتی بصورت رایگان انجام نمی شود. تبصره 1 - پس از اعلام مشکل ، سایت دیزاین به نرخ روز برآورد هزینه کرده و درصورت توافق مشکل برطرف خواهد شد.

سقف تعهدات

7-1 سایت دیزاین هیچگونه مسئولیت و تعهد مادی یا معنوی خارج از آنچه که در قرارداد فی مابین خود و مشترک دارد را نمی پذیرد و مشترک می پذیرد که حق و اجازه شکایت در خصوص خدمات دهی ، امنیت حساب کاربری و یا هر مورد دیگری که خارج از قرارداد فوق الذکر باشد را ندارد و نخواهد داشت. 7-2سقف تعهدات مادی و معنوی سایت دیزاین در هیچ شرایطی بیش از مبلغ پرداختی مشترک بابت سفارش "نمی باشد".

فورس ماژور

8-1 در مواردي که به علل ناشی از جنگ (اعم از اعلام شده يا نشده)، اعتصاب‌های عمومی ، شيوع بيماریهاي واگيردار ، زلزله ، سيل و طغيان‌های غير عادی ،‌آتش‌سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و قطع سراسری اینترنت( بین الملل ویا داخلی) که رفع آن ها خارج از حيطه توانايی و اقتدار طرفين قرارداد باشد به شکلی که انجام بخشی از قرارداد و يا تمام آن غيرممكن گردد، در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت می گيرد.

تغییرات قوانین

9-1 سایت دیزاین این اجازه را دارد که در هر زمان اقدام به تغییر یا اضافه نمودن بند به این قوانین نماید مشترک موظف است هر چند مدت یکبار بند های این بخش را از لحاظ تغییرات احتمالی بررسی نماید.

نحوه پذیرش قوانین

مشترک با درج علامت تیک در کادر مربع/مستطیل صفحه سفارش و عضویت،کلیه مواد قوانین فوق الذکر را پذیرفته و ضرورتی به امضاء قوانین نمیباشد. سایت دیزاین نیز در قبال سفارش مشترک، متعهد به این قوانین در صورت عدم نفی مواد قرارداد فی مابین خود و مشترک می باشد.